< съдържание Буква И ^ >

Илирик

Eдна ивица земя в Европа, която се намира на изток от Адриатическо море, на север от Епир, и на запад от Македония. В старо време се делеше на Ливурния, сега Кроация на север, и Далмация на юг, която и днес е известна под същото име. Виж Далмация. Пределите на Илирик, са били по-широки или по-тесни, през различните времена. Павел, проповядвал евангелието дори до Илирик (57г. след Р.Х.) - Рим. 15:19.

< съдържание Буква И ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.