< съдържание Буква И ^ >

Илий

Първосвещеник на евреите, първият от потеклото на Итамар - 1Цар. 2:27. Илий е бил и Израилев съдия за четиридесет години. Той се е отличавал с благочестието си, но е бил небрежен в управлението на дома си, и за тази негова вина Божиите съдби паднаха над домът му - 1Цар. 3:11-18. В битката с филистимците, двамата Илиеви синове бяха убити, и Израилския народ бе поразен, но пленяването на Господния ковчег, съкруши сърцето на Илий - 1Цар. 4гл. Божието заплашване се е изпълнило във времето на Авиатар. Виж Авиатар.

< съдържание Буква И ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.