< съдържание Буква И ^ >

Източници

Източниците или постоянните извори на блага вода, са се почитали в Палестина като неоценими, и много места са получавали названието си, от някой близък източник. Източниците са доставили на свещените писатели, някои от най-хубавите пояснения на духовните истини. Така Господ е "източникът на живата вода" - Ер. 2:13. Исус Христос е извор, който очиства и дава живот - Йоил 3:18; Зах. 13:1. Евангелските утешения и небесните благости, са представени като извори от сладки води - Пс. 36:7-9; Отк. 7:17. Виж Кладенци.

< съдържание Буква И ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.