< съдържание Буква И ^ >

Източникът на смока - Неем. 2:13

Източникът на смока вероятно е бил Гион, на западната страна от Ерусалим.

< съдържание Буква И ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.