< съдържание Буква И ^ >

Израил (който надвива пред Бога)

Това име е дадено на Яков, защото надвил на Божия ангел във Фануил - Бит. 32:1,2,28,30; Ос. 12:3. Виж Яков I. Името Израил понякога обозначава цялото Израилево потекло, семето Яковово - 1Кор. 10:18; понякога всичките истински вярващи, духовното му семе - Рим. 9:6; и понякога Израилевото царство, десетте племена, отделени от двете племена на Юдовото царство.

< съдържание Буква И ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.