< съдържание Буква И ^ >

Ивлеам (изтребващ людете)

Манасиев град в Исахаровото или Асировото наследие - И.Н. 17:11; Съд. 1:27; 4Цар. 9:27, и наречен Вилеам в 1Лет. 6:70.

< съдържание Буква И ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.