< съдържание Буква З ^ >

Зузими

Люде, които през Авраамово време, живееха на изток от Йордан, и бяха покорени от Ходологомор и съюзниците му - Бит. 14:5. Предполага се, че са били същите исполини Замзумими, които се споменават във Вт. 2:20.

< съдържание Буква З ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.