< съдържание Буква З ^ >

Зофим

Едно поле при върха на Фасга. Тук цар Валак доведе Валаам, да принесе жертви, и да прокълне Израил - Чис. 23:14.

< съдържание Буква З ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.