< съдържание Буква З ^ >

Зодии - 4Цар. 23:5

Еврейската дума за зодии значи ложници, и се употребява, за да означи дванадесетте съзвездия на зодиака, застанища на слънцето през ежегодното му видимо обикаляне около небесата. В горният стих, те се споменават като предмети обожавани в Юда. Сравни Бит. 37:9.

< съдържание Буква З ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.