< съдържание Буква З ^ >

Зифрон

Град, разположен на северните предели на Обещаната земя - Чис. 34:9.

< съдържание Буква З ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.