< съдържание Буква З ^ >

Зелфа

Робиня на Лия, която стана наложница на Яков, и майка на Гад и Асир - Бит. 29:24, 30:9-13.

< съдържание Буква З ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.