< съдържание Буква З ^ >

Зареса

Жена на Аман, горделива и отмъстителна като мъжът си. Тя бе осъдена да види и десетте си синове, окачени на бесилките, които тя беше приготвила за Божия слуга Мардохей - Ест. 5:10-14, 6:13, 7:10, 9:13.

< съдържание Буква З ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.