< съдържание Буква З ^ >

Заред

Един поток, или долината, през която той тече, в южната част на Мъртво море, вероятно покрай Кир Моав, (сега Керак) - Чис. 21:12; Вт. 2:13,14.

< съдържание Буква З ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.