< съдържание Буква З ^ >

Заноа

Името на два Юдови града - И.Н. 15:34,56. Жителите на единия от тези градове, помогнаха във възстановяването на Ерусалим - Неем. 3:13, 11:30.

< съдържание Буква З ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.