< съдържание Буква З ^ >

Законоучители

Учителите на закона, се различали от книжниците в това, че те са поучавали народа повечето устно, отколкото писмено - Лк. 2:46. Законоучителите, са били вещи в Божия закон. Те са принадлежели повечето на Фарисейската секта, но е явно, че е имало някаква малка разлика между тях - Лк. 5:17.

< съдържание Буква З ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.