< съдържание Буква З ^ >

Заклинатели

Такива са били онези, които имали власт, да изпъждат злите духове в името на Бога. Апостолите са имали власт, да изпъждат нечистите духове в името на Исус Христос - Мт. 10:1; Мк. 16:17; Лк. 10:17; и преди смъртта на Спасителя и след неговата смърт, е имало хора, които са претендирали, че упражняват същата власт - Мт. 12:27; Мк. 9:38; Лк. 9:49,50; Д.А. 19:13-17. Хората са вярвали, че заклинателите добивали уж чудотворна сила от това, че те тайно изучавали естеството на бесовския род, и различните действия на някои билки и камъни, но всичко това, е било измама и заблуждение, и Мойсеевия закон строго е забранявал, употребата на магьосническото изкуство.

< съдържание Буква З ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.