< съдържание Буква З ^ >

Заек

Палестинският заек, е от рода на белите зайци по нашите земи, но на юдеите е било забранено да ядат заешко месо - Лев. 11:6, защото зайците, въпреки че преживят, нямат раздвоени копита. Не знаем за някой вид зайци, които да преживят. Обаче в Сирия е имало няколко вида зайци.

< съдържание Буква З ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.