< съдържание Буква З ^ >

Задна стража

Едно силно отделение войска, което закриляло и пазило задната част от войската - И.Н. 6:13. Тези две думи употребени в преносен смисъл, посочват Бога като всемогъщ покровител на народа си - Ис. 52:12, 58:8.

< съдържание Буква З ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.