< съдържание Буква З ^ >

Заведей

Съпругът на Саломия, и баща на апостолите Яков и Йоан. Той беше риболовец по Западното крайморие на Галилейското езеро, и драговолно остави синовете си да отидат след Исус - Мк. 1:19,20. И жена му, е придружавала Христа, и му е служила. Виж Саломия.

< съдържание Буква З ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.