< съдържание Буква З ^ >

Завад

Името на четири души - 1Лет. 2:36, 7:21; 2Лет. 24:26; Езд. 10:27.

< съдържание Буква З ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.