< съдържание Буква Ж ^ >

Жупел

Бързо запалимо минерално вещество, което гори със силна задушителна миризма. Содом и съседните градове в полето са погубени "с огън и жупел" - Бит. 19:24. Това ужасно събитие се употребява често в Писанието, като знак на Божието наказание върху нечестивите в този или бъдещия свят - Йов 18:15; Пс. 11:6; Ис. 30:33, 34:9; Отк. 21:8.

< съдържание Буква Ж ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.