< съдържание Буква Ж ^ >

Жлеб

Линът, в който се тъпче гроздето, и от който се истака виното. Често жлебът е изкопан трап в земята. Една от притчите започва така: стопанинът изкопа в лозето жлеб - Мт. 21:33. Виж и Пр. 3:10; Й-л 3:13; Аг. 2:16. Виж Вино.

< съдържание Буква Ж ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.