< съдържание Буква Е ^ >

Ефсива (благоволение мое)

Майката на Манасия - 4Цар. 21:1. Това име Исая дал и на църквата - Ис. 62:4.

< съдържание Буква Е ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.