< съдържание Буква Е ^ >

Ефрон

Човек от рода на Хетейците, които обитавали Хеврон по времето на Авраам - Бит. 23гл. От взаимоотношенията му с Авраам и от другите места, където се споменава името му, става ясно, че той е бил като княз в онази земя.

< съдържание Буква Е ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.