< съдържание Буква Е ^ >

Ефрата

Втората жена на Халев, която му родила Ора - 1Лет. 2:19. Някои предполагат, че тя е дала името си на Ефрата, т.е. Витлеем - 1Лет. 2:50,51, 4:4. Виж и Бит. 35:16,19.

< съдържание Буква Е ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.