< съдържание Буква Е ^ >

Етаним (непрестанно течащ)

Седмият от дванадесетте месеци през годината, наречен така преди плена, защото есенните дъждове тогава започвали да пълнят пресъхналите речни корита. По-късно, този месец е преименуван на Тишри. Виж Месеци.

< съдържание Буква Е ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.