< съдържание Буква Е ^ >

Етам

Мястото, където израилтяните разположили стан, скоро след като излезли от Египет - Из. 13:20; Чис. 33:6. Това място се намирало в края на пустинята при западния залив на Червено море, а пустинята на изток от него често се е наричала със същото име.

< съдържание Буква Е ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.