< съдържание Буква Е ^ >

Естаол

Град на западната граница на Юда. Естаол е даден на Дановите потомци - И.Н. 15:33, 19:41. Този град се споменава и в историята на Самсон - Съд. 13:25, 16:31.

< съдържание Буква Е ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.