< съдържание Буква Е ^ >

Есион-гавер

Един град от северната страна на източния залив на Червено море, близо до Елат. Израилтяните спряли да си починат при Есион-гавер, в последната година от странстванията си из пустинята - Чис. 33:35; Вт. 2:8. В пристанището на Есион-гавер Соломон приготвил кораби, които изпратил в Офир - 3Цар. 9:26. Йосафат също направил кораби в Есион-гавер, за да пристигнат в Офир, но те не успели, защото корабите се строшили - 3Цар. 22:48; 2Лет. 20:36. Виж Елат и Изход.

< съдържание Буква Е ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.