< съдържание Буква Е ^ >

Есей

Син на Овид и баща на Давид - Рут 4:17. Внук на Моавката Рут - Мт. 1:5. Давид намерил убежище в Моавската земя, когато бил заплашван с погубление и преследван от Саул - 1Цар. 16гл. 17:12, 22:3.

< съдържание Буква Е ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.