< съдържание Буква Е ^ >

Ес-ваал - 1Лет. 8:33

Четвъртият син на Саул. Суеверните юдеи не произнасяли думата ваал, която е име на един идол. Те я замествали с востей, което значи срам. На Ес-ваал те казвали Исвостей, на Мерив-ваал, Мемфивостей, и пр.

< съдържание Буква Е ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.