< съдържание Буква Е ^ >

Ерма

Християнин в Рим - Рим. 16:14, за когото се предполага, че е написал книгата "Пастирът на Ерма", която е невероятна смес от истина и благочестие, глупости и суеверия.

< съдържание Буква Е ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.