< съдържание Буква Е ^ >

Ераст

Християнин, сътрудник на ап. Павел, и градски ковчежник на Коринт. Той пътувал с Павел до Ефес, и придружил Тимотей до Македония - Д.А. 19:22. Ераст се намирал в Коринт, когато Павел пишел посланието си до Римската църква - Рим. 16:23. Останал там, след като Апостола е изпратен като пленник в Рим - 2Тим. 4:20.

< съдържание Буква Е ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.