< съдържание Буква Е ^ >

Епафродит

Член на църквата във Филипи, натоварен от нея да се грижи за ап. Павел, докато е бил затворен в Рим - Фил. 2:25, 4:18. От големите си трудове той се поболява в Рим, и ние виждаме колко са го почитали за това и Павел и филипяните - Фил. 2:25-30. При връщането си, Епафродит занася Павловото послание на филипяните.

< съдържание Буква Е ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.