< съдържание Буква Е ^ >

Енганим

I. Юдейски град, който вероятно не е далеч от Ветил - И.Н. 15:34.

II. Свещенически град в Исахар, сегашния Дженин, петнадесет мили (24,14км.) на юг от Таворската планина - И.Н. 19:21, 21:29.

< съдържание Буква Е ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.