< съдържание Буква Е ^ >

Емор (осел)

Бащата на Сихем, който откраднал Дина - Бит. 33:19. Той е убит от Якововите синове - Бит. 34:26.

< съдържание Буква Е ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.