< съдържание Буква Е ^ >

Емими

Едно исполинско и военно племе, което по времето на Авраам населявало една страна отвъд Йордан, която после моавците превзели - Бит. 14:5; Вт. 2:10.

< съдържание Буква Е ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.