< съдържание Буква Е ^ >

Емат

Забележителен град в Сирия. Емат, подобно на Ерусалим и Дамаск, е един от онези градове в Сирия и Палестина, които до голяма степен са запазили важността си от най-стари времена дори до ден днешен. В Чис. 13:21; И.Н.13:5; Съд. 3:3, се казва, че Емат е северния предел на Ханаанската земя. Ематският цар станал съюзник на Давид - 2Цар. 8:9,10.

< съдържание Буква Е ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.