< съдържание Буква Е ^ >

Елха

Едно вечнозелено, прекрасно на глед дърво, високо и с гъсти листа. Еврейското название на това дърво е Кипарис. Елхата в древността се е употребявала за строене на кораби - Ез. 27:5, на музикални инструменти - 2Цар. 6:5, за направа на греди и салове - 3Цар. 5:8,10, 9:11; П.П. 1:7.

< съдържание Буква Е ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.