< съдържание Буква Е ^ >

Елифаз

Родом от Теман, приятел на Йов - Йов 2:11. Виж и Бит. 36:10. Той, е по-стар от Валдад и Софар, защото пръв взема думата в разговора с Йов - Йов 4,5,15,22гл.

< съдържание Буква Е ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.