< съдържание Буква Е ^ >

Елиса

Син на Яван - Бит. 10:4 (Цариградски); 1Лет. 1:7. Така наречените "острови на Елиса" - Ез. 27:7, които са пращали синьо и багрено на Тир, вероятно са Гръцките острови.

< съдържание Буква Е ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.