< съдържание Буква Е ^ >

Елинисти (гръцки юдеи)

Елинистите са евреи, които са изгубили чисто еврейския си дух от постоянното общение с езичниците, говорели гръцки и четели Библейския превод на Седемдесетте. Те много по-добре разбирали обширните възгледи на Евангелието от братята си евреи, които живеели в Палестина и говорели еврейски - Д.А. 6:1, 9:29, 11:20. Не трябва да ги бъркаме с Елините, които са чисти гърци по вяра и език.

< съдържание Буква Е ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.