< съдържание Буква Е ^ >

Елимелех

Витлеемец, мъжът на Ноемин - Рут. 1:2.

< съдържание Буква Е ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.