< съдържание Буква Е ^ >

Елиасив

Първосвещеник, съвременник на Неемия. Елиасив помогнал да се съгради част от Ерусалимската стена - Неем. 3:1. Вероятно той е същия Елиасив, когото Неемия изобличил, че осквернява храма, като оставя да живее в него някой си Амонец, езичник и негов роднина - Вт. 23:3,4; Неем. 12:10, 13:1-9.

< съдържание Буква Е ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.