< съдържание Буква Е ^ >

Елиаким

I. Юдейски цар - 4Цар. 23:34. Виж Йоаким.

II. Един от придворните чиновници на Езекия. Него определили да преговаря с Рапсак, военачалника на Асирийската войска, която обсаждаше Ерусалим - 4Цар. 18:18,19; Ис. 36:3. Виж Сенахирим.

< съдържание Буква Е ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.