< съдържание Буква Е ^ >

Елиав

I. Син Ахисамахов, от Дановото племе, назначен от Бога да работи заедно с Веселеил, в направата на скинията - Из. 35:34.

II. Най-стария брат на Давид - 1Цар. 16:6.

< съдържание Буква Е ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.