< съдържание Буква Е ^ >

Елен

Животно от рода на сърните, отличаващо се със стройно и благообразно тяло. Женският елен няма рога. В Бит. 49:21, Нефталим е уприличен на елен, пуснат да ходи по волята си и да се развива, а "угодните думи" на Нефталим са благите думи на пророците, ораторите и поетите от Нефталимовото племе. Жена, която е вярна и мила на мъжа си, е уприличена на любезна кошута и мила сърна - Пр. 5:19. На елени са уприличени и бързите, силни мъже - 2Цар. 22:34; Ав. 3:19. Виж Сайгак.

< съдържание Буква Е ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.