< съдържание Буква Е ^ >

Еласар - Бит. 14:1,9

Тази земя може би е същата онази Таласар, за която се говори в 4Цар. 19:12, и в Ис. 37:12. В Арабския превод думата Еласар е преведена като Армения.

< съдържание Буква Е ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.