< съдържание Буква Е ^ >

Елам

Област, която по-късно наричат Персия - Бит. 14:1. Първото и наименование Елам, е по името на един от Симовите синове - Бит. 10:22.

< съдържание Буква Е ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.