< съдържание Буква Е ^ >

Еладад и Модад

Двама от седемдесетте старейшини, определени да помагат на Мойсей в управлението на народа. Пророческият дух застава на тях, и те пророкуват в стана в отсъствието на Мойсей. Исус Навиевия син иска да ги изобличи, но Мойсей ги оправдава - Чис. 11:24-29.

< съдържание Буква Е ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.